Aktuality

20.-oznamy-Hrustin

 • Sv. pokánia sa vysluhuje pol hodiny pred sv. omšou. (K)
 • Mesiac máj je zasvätený Panne Márii. Májové pobožnosti budú bývať cez týždeň na začiatku sv. omše o 18:30 hod. a v sobotu o 6:45 hod. V nedeľu pri popoludňajšej pobožnosti.   
 • Na budúcu nedeľu je v našej farnosti slávnosť 1. svätého prijímania vo farskom kostole o 11:00 hod.
 • Nácvik prvoprijímajúcich detí: v utorok, stredu, štvrtok a v piatok  od 16:00 hod. v kostole.
 • Sv. pokánia pred 1. svätým prijímaním: –  rodičia, krstný rodiča a veriaci  – cez týždeň pred svätou omšou, prvoprijímajúce deti v sobotu od 9:00 hod.  (F, K)
 • Zbierka na Kňazský seminár činila 820,- Eur. Pán Boh zaplať!
 • Ďakujeme rodičom prvoprijímajúcich detí za sobotnú brigádu v kostole a na farskom úrade. Pán Boh zaplať!

Ohlášky:

 • Daniel Jagnešák – syn Františka  a Kataríny rod. Katrákovej; narodený v Bojniciach, bývajúci v Švavajčiarsko a Zuzana Hnojčíková – dcéra Miroslava a  Márie rod. Macákovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes tretíkrát.
 • Peter Záhora – syn Ľubomíra a Ruženy rod. Slivčákovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Tatiana Rosiarová – dcéra Pavla a Terézie rod. Valekovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes druhýkrát.
 • Matúš Očkaják – syn + Stanislava a Margity rod. Krivačkovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Anna Jurovčíková– dcéra Jaroslava a Anny rod. Halaštíkovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes prvýkrát.
 • Matúš Mišánik– syn Milana a Márie rod. Hrbkovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Ľubica Kormančíková– dcéra Zdenka a Anny rod. Vnenčákovej; narodená v Trstenej, bývajúca v Sihelmom. Ohlasujú sa dnes prvýkrát.
 •  

Ak by niekto vedel o nejakej prekážke k sláveniu manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do vašich modlitieb.

 • odpust sv. Jána Krstiteľa vo farskom kostole v nedeľu 26.06.2022., pri kaplnke sv. Anny 24.07.2022., a odpust sv. Vendelína vo Vaňovke v nedeľu 16.10.2022.
 • Pohreby vo farnosti mávame v zimnom období o 14:00 hod. a v letnom o 15:00 hod.
Za_vitazstvo_pravdy_a_objektivity_Jan_Vojtasak

Modlitby-pri-chorom-A5

Rozpis čítaní v kostole Hruštín

Rozpis čítaní v kostole Vaňovka

Vojtassak-vyhlasenie-na-TKKBS_def