Aktuality

26.-oznamy-Hrustin

 • Dnes je zbierka na DOBROČINNÉ DIELA SVÄTÉHO OTCA.
 • Sv. pokánia v tomto týždni bude vysluhovať ráno od 6:20 hod. a večer hodinu pred sv. omšou.  (spovedá kňaz sláviaci sv. omšu)
 • Ku chorým na prvý piatok pôjde pán kaplán od 8:00 hod.
 • V stredu je prikázaný sviatok! Kán. 1247: V nedeľu a v iné prikázané sviatky sú veriaci povinní zúčastniť sa na celej sv. omši. Okrem toho sa majú zdržiavať takých prác a činností, ktoré prekážajú vo vzdávaní kultu Bohu, v radosti, vlastnej dňu Pána, alebo povinnému duševnému a telesnému oddychu.
 • Vo štvrtok sa končí školský rok. Naši žiaci, učitelia a zamestnanci školy budú ďakovať Pánu Bohu za všetky dary pri sv. omši vo štvrtok o 7:30 hod.
 • Teoretická krstná náuka pre rodičov a krstných rodičov bude na budúcu sobotuo 9:00 hod. v spevárni farského úradu. (K) Krsty sa budú vysluhovať pri sv. omšiach o 11:00 hod. v dňoch: 03.07.2022, 07.08.2022, 04.09.2022, 02.10.2022, 06.11.2022, 04.12.2022 a 18.12.2022
 • Zo svadby: Filip a Jaššová obetovali na kostol 50,- Eur. Pán Boh zaplať!

Ohlášky:

 • Jaroslav Zemenčík – syn Jaroslava  a Andrey, rod. Snovákovej; narodený v Martine, bývajúci vo Vaňovke a Denisa Maďaríková – dcéra Františka a Agnesy, rod. Jašurovej; narodená v Trstenej, bývajúca vo Vaňovke. Ohlasujú sa dnes tretíkrát.
 • Matúš Grušpier – syn Imricha a Márie, rod. Snovákovej; narodený v Handlovej, bývajúci v Liešťany a Alexandra Plutinská – dcéra Martina a Ivany, rod. Maďaríkovej; narodená v Trstenej, bývajúca vo Vaňovke. Ohlasujú sa dnes druhýkrát.

Ak by niekto vedel o nejakej prekážke k sláveniu manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do vašich modlitieb.

 • pri kaplnke sv. Anny 24.07.2022., a odpust sv. Vendelína vo Vaňovke v nedeľu 16.10.2022.
 • Pohreby vo farnosti mávame v zimnom období o 14:00 hod. a v letnom o 15:00 hod.
Za_vitazstvo_pravdy_a_objektivity_Jan_Vojtasak

Modlitby-pri-chorom-A5

Rozpis čítaní v kostole Hruštín

Rozpis čítaní v kostole Vaňovka

Vojtassak-vyhlasenie-na-TKKBS_def