Aktuality

  

Oznam správcu stránky: Oznamy aj všetky dokumenty sú uverejnené celé. Ak sa zobrazujú krátke, je potrebne si v nich listovať – v spodnej časti, ťuknutím na obrázok.

Príležitostné oznamy:

 • Dnes, v nedeľu 10. októbra 2021, pri sv. omši, ktorú vo Vatikánskej bazilike slúži pápež František, sa oficiálne začína synodálny proces trvajúci tri roky pozostávajúci z konzultácií i rozlišovania, rozčlenený do troch fáz a vyvrcholí zhromaždením v októbri 2023 v Ríme. Tému synody potvrdil Sv. Otec František a znie: „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia“.

Partikulárne cirkvi začnú svoju cestu v nedeľu 17. októbra 2021. Pri tejto príležitosti sa nám prihovára spišský diecézny administrátor svojím pastierskym listom.

 • Sviatosť zmierenia sa bude v tomto týždni vysluhovať pred svätou omšou. (K)
 • Na budúcu nedeľu slávime vo Vaňovke odpustovú slávnosť ku cti sv. Vendelína. Sv. omše budú o 9:00 hod. a 10:30 hod.
 • Sviatosť krstu sa bude v našej farnosti vysluhovať po sv. omši, ktorá začína o 11:00 hod., cca 11:45 hod. v tieto nedele: 24. a 31. októbra 2021. 
 • Ružencový mesiac – október. Modlitbou sv. ruženca možno získať úplné odpustky. V Hruštíne sv. ruženec v mesiaci október sa počas týždňa modlíme od 17:30 hod. V pondelok kňaz 6:15 (F), v utorok mimoriadny rozdávateľ sv. prijímania, v stredu miništranti, vo štvrtok speváčky, v piatok katechétka a niektorá trieda. V sobotu ruža sv. Moniky. V nedeľu o 14:00 hod. pri pobožnosti s kňazom. (K)
 • Fórum života opäť po roku organizuje Sviečku za nenarodené deti s mottom: Rozsvieťme Slovensko! Preto vás pozýva v čase okolo 2. novembra na zapáleniu sviečky za nenarodené deti v oknách domov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Aj tento krát je možné sviečku zapáliť online na stránke www.sviecka.forumzivota.sk, kde nájdete aj ďalšie informácie.
 • Z pohrebu Margity Kupčulákovej darovali na kostol 100,- €,  z pohrebu Emílie Slaničanovej 50,- €,  zo svadby Matašák a Gemeľová 100,- €, zo svadby Dupkala a Šeligová 100,- €,  z krstu Dominiky Krivačkovej 50,- €. Pán Boh zaplať!
 • Zo srdca ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí modlitbou, radou i finančne podporujú našu farnosť. Ak by chcel niekto teraz prispieť, môžeaj na účet farnosti Hruštín: SK06 0900 0000 0000 5417 9536

Ohlášky:

 • Martin Kompan, syn Jaroslava a Gabriely, rod. Červeňovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Beáta Habľáková, dcéra Petra a Moniky, rod. Kšenzuľákovej; narodená v Trstenej, bývajúca v Oravskom Veselom. Ohlasujú sa dnes tretíkrát.
 • Martin Hojo, syn Vendelína a Marty, rod. Janečkovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Nikoleta Hojová, dcéra Mariána a Zdeny, rod. Sochovej; narodená v Bratislave, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes tretíkrát.
 • Miroslav Zaťko, syn Miroslava a Márie, rod. Kompanovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Jaroslava Suchá, dcéra Jaroslava a Jany, rod. Pirníkovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Habure. Ohlasujú sa dnes druhýkrát.
 • Martin Bugaj, syn Jozefa a Márie, rod. Rambalovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Beňadove a Miroslava Kľusková, dcéra Štefana a Marty, rod. Paľovčíkovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes prvýkrát.
 • Marek Martvoň, bývajúci v Hruštíne a Lucia Kováčiková, bývajúca v Dlhej nad Oravou. Ohlasujú sa dnes prvýkrát a druhýkrát.

Ak by niekto vedel o nejakej prekážke k sláveniu manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do vašich modlitieb.

USMERNENIE:

 • SV. OMŠE CEZ TÝŽDEŇ v tzv. režime OTP (osoby plne očkované, testované /od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín/, alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní)=> obmedzenie.
 • Je povinný zoznam účastníkov – na papier si doma napísať meno, priezvisko a tel. kontakt – pri vstupe do kostola dať papier do stolíka.
 •  SV. OMŠE V NEDEĽU o 7:45 hod. v režime OČK (očkovaní), sv. omša o 9:30 hod. v režime základ, o 11:00 hod. v režime očkovaný a sv. omša o 18:00 hod. v režime OTP (osoby plne očkované, testované /od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín/, alebo ochorenie COVID- 19 prekonali za ostatných 180 dní). V režime OČK nie sú žiadne obmedzenia počtu okrem povinného zoznamu účastníkov.

94.-tyzden-Hrustin-Ww-97

Za_vitazstvo_pravdy_a_objektivity_Jan_Vojtasak

Modlitby-pri-chorom-A5

Rozpis čítaní v kostole Hruštín

Rozpis čítaní v kostole Vaňovka

Vojtassak-vyhlasenie-na-TKKBS_def