Aktuality

48.-oznamy-Hrustin-W

  • Krsty sa v našej farnosti budú vysluhovať pri sv. omšiach o 11:00 hod. v týchto dňoch: 04.12.2022 a 18.12.2022.
  • Dnes, na 1. adventnú nedeľu sa koná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať!
  • Pri sv. omšiach budeme posviacať adventné vence.
  • Dnes, po svätých omšiach, budeme rozdávať lístky k voľbám do Hospodárskej rady farnosti, na ktoré napíšte 4 miená tých, o ktorých si myslíte, že by boli vhodnými kandidátmi na túto úlohu. Vypísané lístky potom vložte do pripravenej krabice v kostole.
  • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci.
  • Ku chorým sa pôjde v Hruštíne v piatok od 8:00 hod. (Radzovka, Za OÚ, Črchľa, Zavoda, Pod Uhlisko, Zamost, Dedina a Lán)
  • Sv. pokánia pred prvým piatkom sa vysluhuje:    

Hruštín      Pondelok:  15:30 hod.  18:00 hod.

                     Utorok:      15:30 hod.  18:00 hod.

                     Streda:       10:00 hod. – 11:30 hod. dôchodcovia

                                         15:30 hod. – 18:00 hod.

                     Štvrtok:      15:30 hod.  18:00 hod. deti

                     Sobota:       po sv. omši od 7:15 hod.

Sv. pokánia vo Vaňovke –  Utorok: ráno – 6:40 hod. – 

                                            Piatok: 15:30 hod. 17:00 hod.

Sv. omše vo Vaňovke:utorok: rorátna 6:00 hod., piatok: 17:00 hod. a v sobotu: – rorátna 6:00 hod. Ku chorým vo Vaňovke: v utorok od 8:00 hod.

  • Teoretická krstná náuka pre rodičov a krstných rodičov bude na budúcu sobotuo 9:00 hod. v spevárni farského úradu.
  • Na budúcu nedeľu bude vo farskom kostole v Hruštíne po pobožnosti vystavená Sviatosť Oltárna z príležitosti Večnej diecéznej poklony Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Pred večernou sv. omšou bude spoločná adorácia a následne bude večerná sv. omša. Prosíme ružencové spoločenstvo o prerozdelenie adoračného času pri Najsvätejšej Sviatosti. Oltárnej. Prerozdelenie adoračného času pri Najsvätejšej Sviatosti bude na výveske.
  • Milodar: Ruža sv. Magdalény č. 20 obetovala na kostol 70, – Eur. Pán Boh zaplať!