Podeľme sa!

Príspevok na chod našej farnosti:

SK06 0900 0000 0000 5417 9536

Omša za seniorov…

Milión detí sa modlí ruženec…

Nikodémova noc…

Celonočná adorácia…

Mládežky…

Požehnanie matiek pred pôrodom…

Sväté omše za účasti detí…

Každý utorok o 17:00 v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Hruštíne

Modlitby otcov…už čoskoro

Privítanie relikvií sv. Faustíny

Sv. omše za účastí detí