Aktuality

  

Príležitostné oznamy:

 • Počas pôstneho obdobia si majú kresťania viac uvedomiť a pripomenúť utrpenie Ježiša Krista modlitbou Krížovej cesty, pri ktorej môžu získať úplné odpustky. Prosíme veriacich, aby sa zapojili do tejto pobožnosti. V našej farnosti sa Krížovú cestu budeme modliť každý piatok o 17:30 hod. a každú nedeľu o 14:00 hod. Budú vysielané naživo prostredníctvom Facebooku farnosti.
 • V nedele obetujeme modlitbu Krížovej cesty na tieto úmysly:
  • 28. február – za kňazov a rehoľníkov,
  • 7. marec – za starých rodičov,
  • 14. marec – za otcov,
  • 21. marec – za chorých,
  • 28. marec – za mládež.
 • Opäť ponúkame Liturgiu domácej cirkvi na druhú pôstnu nedeľu. Môžete si ju stiahnuť z webovej stránky farnosti a pomodliť sa ju vo svojich rodinách.
 • Dnes, na druhú pôstnu nedeľu, sprevádzajme modlitbami nášho diecézneho administrátora Mons. Jána Kuboša, ktorí slávi 55 rokov života a 32. výročie prijatia sviatosti kňazstva. Nech ho Boh ochraňuje a daruje mu vždy  potrebnú silu.
 • Pozývame všetky deti, aby sa zapojili do pôstnej aktivity EXODUS s deťmi – s Ježišom do Jeruzalema.2. pôstnom týždni sa zamerajú na svoj „jazyk“. Na webovej stránke farnosti nájdu aktivity na celý týždeň, ktoré ich naučia hovoriť i mlčať v pravý čas! Pôstna aktivita pomôže deťom uvedomiť si Ježišovu lásku a byť lepšími.
 • Pozývame veriacich do aktivity: Podeľme sa! Ide o spôsob dávania almužny na základe toho, čo si odoprieme. Z pandemických dôvodov sa nemôže uskutočniť formou rozdávania pôstnej polievky ako vždy, ale môžeme prispieť na účet: Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, č. ú. 0029 4001 6642, IBAN SK50 1100 0000 0029 4001 6642. Zbierka trvá od 17. 2. do 31. 5. 2021. Výťažok sa použije na prístrešie pre matky a rodiny v krajnej životnej núdzi s cieľom ochrániť každý počatý ľudský život.
 • Sväté omše v našej farnosti budú naďalej vysielané v priamom prenose v nedeľu o 11:00 hod a v ostatné dni o 17:30 hod. na Facebooku farnosti.
  • Dňa 27. februára sme si pripomenuli 100. výročie prevzatia úradu diecézneho biskupa Mons. Jána Vojtaššáka. Pamätajme v modlitbe na celú Spišskú diecézu. Na našej webovej stránke nájdete Vyhlásenie „za pravdivý obraz otca biskupa Vojtaššáka“, ktoré je reakciou na publikáciu v L’Osservatore Romano v januári 2021.
Vojtassak-vyhlasenie-na-TKKBS_def

Bohuznáme darovali 130,- €. Pán Boh zaplať!Zo srdca ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí aj v týchto ťažkých časoch duchovne, dobrou radou, alebo  finančne, podporujú chod našej farnosti.

 • Pohreby, krsty, sobáše na základe vyhlásenia možno sláviť v počte 6 veriacich.
 • Krsty sa budú v našej farnosti vysluhovať po telefonickom dohovore s kňazom každú nedeľu po sv. omši o 11:40 hod.
 • V nebezpečenstve smrti je možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.   
61-tyzden

Liturgia-domacej-cirkvi_2.-postna-nedela-B

EXODUS-s-detmi-2.-tyzden-JAZYK

Modlitby-pri-chorom-A5

Rozpis čítaní v kostole Hruštín

Rozpis čítaní v kostole Vaňovka