Aktuality

  

Oznam správcu stránky: Oznamy aj všetky dokumenty sú uverejnené celé. Ak sa zobrazujú krátke, je potrebne si v nich listovať – v spodnej časti, ťuknutím na obrázok.

Príležitostné oznamy:

 • Dnes, v nedeľu, budeme sláviť sv. omšu pri kaplnke sv.  Anny vo Vaňovke o 13:00 hod. Krížová cesta začne o 12:30 hod. V prípade nepriaznivého počasia bude sv. omša  v kostole.
 • V pondelok, v deň spomienky sv. Joachima a Anny, bude sv. omša pri kaplnke sv. Anny vo Vaňovke o 18:00 hod. Krížová cesta začne o 17:30 hod.  
 • Pápež František ustanovil „Svetový deň starých rodičov a seniorov“, ktorý sa má sláviť v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov“. Preto ho slávime túto 17. nedeľu v období cez rok. Témou tohto dňa je citát: „Ja som s tebou po všetky dni.“ (porov. Mt 28,20) Pamätajme v tento deň zvlášť na našich starých rodičov a seniorov a ďakujme im za všetko, čím sú pre nás a čo pre nás robia.
 • Sv. pokánia sa v tomto týždni vysluhuje pol hodinu pred každou svätou omšou.
 • Na budúcu nedeľu bude po sv. omši o 11:45 hod. pobožnosť litánií k Panne Márii.
 • Na opravu strechy farského kostola darovali: Bohuznáma rodina 100,- €; rodičia birmovancov 520,- €; zo svadby Patrik Bayer a Helena Mišániková 120,- €.Pán Boh zaplať!
 • Zo srdca ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí v týchto ťažkých časoch modlitbou, radou i finančne podporujú našu farnosť. Ak by chcel niekto teraz prispieť, môžeaj na účet farnosti Hruštín: SK06 0900 0000 0000 5417 9536

Ohlášky:

 • Lukáš Krivačka, syn Milana a Eleny rod. Žilincovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Barbora Štiblárová, dcéra Jána a Aleny, rod. Haluškovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes tretíkrát.
 • Matúš Brenkus, syn Ľubomíra a Daniely rod. Turacovej; narodený v Trstenej, bývajúci v Rabčiciach a Magdaléna Šmihelová, dcéra Milana a Magdy, rod. Šeligovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes tretíkrát.
 • Michal Snovák, syn +Jozefa a +Anny rod. Jošťákovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a  Natália Šurinová, dcéra + Antona a Albíny, rod. Stopjakovej; narodená v Trstenej, bývajúca vo Rabči. Ohlasujú sa dnes tretíkrát.
 • Michal Mateka, syn +Rudolfa a Margity rod. Očkajákovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Michaela Vojtečková, dcéra Jána a Stanislavy, rod. Kolejákovej; narodená v Trstenej, bývajúca v Tvrdošíne. Ohlasujú sa dnes druhýkrát.
 • Ľudovít Radzo, syn Ľudovíta a Ľudmily rod. Snovákovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Martina Račáková, dcéra Pavla a Martiny, rod. Kormaňákovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Lokci. Ohlasujú sa dnes druhýkrát.
 • Ľubomír Blažeňák, syn Ľubomíra a Žofie rod. Fernezovej; narodený v Trstenej, bývajúci v Sihelnom a Adela Bereníková, dcéra Františka a Ladislavy, rod. Zemenčíkovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca vo Vaňovke. Ohlasujú sa dnes prvýkrát.
 • Vladimír Troják, syn Štefana a a Terézie rod. Macákovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Patrícia Melchioryová, dcéra Ladislava a Antónie, rod. Fidrikovej; narodená v Trstenej, bývajúca v Námestove. Ohlasujú sa dnes prvýkrát.

Ak by niekto vedel o nejakej prekážke k sláveniu manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do vašich modlitieb.

82.-tyzden-HRUSTIN

Za_vitazstvo_pravdy_a_objektivity_Jan_Vojtasak

Modlitby-pri-chorom-A5

Rozpis čítaní v kostole Hruštín

Rozpis čítaní v kostole Vaňovka

Vojtassak-vyhlasenie-na-TKKBS_def