Podeľme sa!

Príspevok na chod našej farnosti:

SK06 0900 0000 0000 5417 9536

Pastorácia mladých…

This gallery contains 3 photos.

Rorátne sväté omše

This gallery contains 5 photos.

Sv. Mikuláš…

Ukončenie manželských stretnutí…

This gallery contains 16 photos.

Ukončenie manželských stretnutí…

Omša za seniorov…

Milión detí sa modlí ruženec…

Nikodémova noc…

Celonočná adorácia…

Mládežky…

Požehnanie matiek pred pôrodom…