Aktuality

39.-oznamy-Hrustin

Príležitostné oznamy:

  • Sviatosť pokánia vysluhujeme pol hodiny pred sv. omšou a v sobotu 6:25 hod. (K)
  • Krsty sa v našej farnosti budú vysluhovať pri sv. omšiach o 11:00 hod. v týchto dňoch: 02.10.2022, 06.11.2022, 04.12.2022 a 18.12.2022.
  • Dnes, v nedeľu pri sv. omši o 11:00 hod. bude poďakovanie za úrodu.
  • Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude vo štvrtok na farskom úrade v spevárni o 17:00 hod.
  • Stretnutie detí bude v piatok na farskom úrade v spevárni o 17:00 hod.
  • V piatok v kultúrnom dome bude mať vystúpenie skupina Križiaci. Začiatok je o 19:30 hod.
  • V sobotu Ružencový mesiac – október. Modlitbou sv. ruženca možno získať úplné odpustky. V Hruštíne cez október sa budeme ruženec modliť každý deň pred večernou sv. omšou o 17:30 hod., v sobotu ráno o 6:45 hod. a v nedeľu o 14:00 hod. pri pobožnosti. Predmodlievať sa budeme takto: sobota – kňaz a ruža sv. Matky Terezy, nedeľa – kňaz a ruža sv. Moniky.
  • Milodar: Zo svadby Gašper a Ťasnochová obetovali na kostol 100 Eur.

Zo svadby Vejčík a Očkajáková obetovali na kostol 50 Eur. Bohuznáma rodina obetovala na kostol 50 Eur. Milodary 40 Eur. Pán Boh zaplať!

Ohlášky:

  • Jozef Jurovčík – syn Jozefa a Heleny, rod. Kompanovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Jana Florková – dcéra Antona a Jany, rod. Brachňákovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Oravskej Lesnej. Ohlasujú sa dnes prvýkrát.

Ak by niekto vedel o nejakej prekážke k sláveniu manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do vašich modlitieb.

Za_vitazstvo_pravdy_a_objektivity_Jan_Vojtasak

Modlitby-pri-chorom-A5

Rozpis čítaní v kostole Hruštín

Rozpis čítaní v kostole Vaňovka

Vojtassak-vyhlasenie-na-TKKBS_def