Aktuality

  

Príležitostné oznamy:

 • Sviatosť pokánia budeme v tomto týždni vo farskom kostole v Hruštíne vysluhovať ráno pred sv. omšou od 6:10 hod. a večer pred sv. omšou od 18:00 hod. do sv. omše.
 • Z dôvod opravy strechy kostola, v tomto týždni, modlitby a sv. omša ráno budú začínať už o 6:30 hod.
 • Májovú pobožnosť sa budeme modliť takto:

VO FARSKOM KOSTOLE od pondelka do stredy pred sv. omšou o 6:30 hod., štvrtok a piatok o 18:30, v sobotu o 6:45 hod. a na budúcu nedeľu o 7:45 hod.

VO VAŇOVKE pred sv. omšou o 17:00 hod.; ak  sv. omša nie je, tak o 18:00 hod.

 •  Novénu k DUCHU SVÄTÉMU sa budeme modliť vždy pred sv. omšou po májovej pobožnosti.
 • Dnes sa uskutoční zbierka na katolícke masmédia!
 • Odpustky: Veriaci, ktorý sa na slávnosť Zoslania Ducha Svätého zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
 • Ďakujeme rodičom prvoprijímajúcich detí, ktorí sa v túto sobotu zúčastnili brigády na farskom úrade.
 • Na opravu strechy farského kostola darovali: Bohuznáme rodiny 1.000,- €, 500,- €, 200,- €, 200,- €, 200,- €, 100,- €, 100,- €, 100,- €, 50,- €, 50,- €, Štefan Troják č. 748 150,- €, z pohrebu + Hermíny Martvoňovej 50,- €, zo svadby novomanželov Gascho a Macáková 100,- €.
 • Zbierka na elektrinu kostola vyniesla 820,- €. Všetkým darcom na strechu i elektrinu kostola vyslovujeme úprimné: Pán Boh zaplať!
 • Zo srdca ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí aj v týchto ťažkých časoch modlitbou, radou a finančne podporujú chod našej farnosti. Ak by chcel niekto teraz prispieť, môže tak urobiť na účet farnosti Hruštín:  SK06 0900 0000 0000 5417 9536

OHLÁŠKY:

 • Ján Bartko syn Jána a Anny rod. Kantorovej; narodený v Hnúšti, bývajúci v Hriňovej a Martina Žilincová dcéra Štefana a Márie rod. Matekovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes tretíkrát.
 • Pavol Kurek syn Pavla a Viery rod. Chudiakovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Babíne a Veronika Žilincová dcéra Vincenta a Ľudmily rod. Kazimierovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes tretíkrát.
 • Juraj Očkaják syn Ľudovíta a Heleny rod. Šmihľovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Monika Serdeľová dcéra Františka a Heleny rod. Kostolňákovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Zákamennom. Ohlasujú sa dnes prvýkrát.
 • Tomáš Antalec syn Vladimíra a Heleny rod. Vrúbľovej; narodený v Trstenej, bývajúci v Námestove a Ivana Jurovčíková dcéra Jozefa a Heleny rod. Kompanovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes prvýkrát.

Ak by niekto vedel o nejakej prekážke k sláveniu manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do vašich modlitieb.

72.-tyzden-HRUSTIN-W

Modlitby-pri-chorom-A5

Rozpis čítaní v kostole Hruštín

Rozpis čítaní v kostole Vaňovka