Aktuality

Príležitostné oznamy:

  Na základe uznesenia Vlády SR platí na Slovensku od 25. novembra 2021 núdzový stav a zákaz vychádzania. Z toho dôvodu je zakázané verejné slávenie bohoslužieb (slávenie za účasti veriacich). Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby. Takéto súkromné bohoslužby je možné prenášať online. Nie je dovolené, aby sa niekto na súkromné bohoslužby v chrámoch pozýval, či prihlasoval, iba nevyhnutná asistencia.Obrady krstu, sobáša (bez svätej omše) sú obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov a obrady pohrebu (bez svätej omše), iba blízke osoby, nie je obmedzený počet, podmienené dodržaním hygienických opatrení.

Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania (nesmú tvoriť rady čakajúcich).

Požehnanie adventných vencov v rámci individuálnej duchovnej starostlivosti  vo sv. omši (11:00 hod.) (K) a popoludní od 13:30 do 14:00 hod. (F)

Sv. omše sú slávené i ráno. (F)

Dnes v nedeľu 28.11.2021 a na budúcu nedeľu 05.12.2012 v rámci individuálnej duchovnej starostlivosti bude po sv. omši (11:00 hod.) a popoludní od 14.00 hod. do 15.00 hod. možnosť individuálne prijať sväté prijímanie. (F) Zachovajme všetky potrebné opatrenia, nezdržiavajme sa v kostole (R+O+R = respirátor + odstupy + dezinfekcia rúk).

Sv. prijímanie v rámci individuálnej starostlivosti je možné prijať každý deň od 17:00 hod. do 17:45 hod. (K)

Sviatosť zmierenia v rámci individuálnej duchovnej starostlivosti:
– Dnes od 14:00 hod do 16:00 hod. (F) a na budúcu nedeľu od 14:00 hod. do 16:00 hod. (K)

Okrem toho každý deň od 17:00 hod. do 17:45 hod. (K) Nevyhnutné zachovať všetky potrebné opatrenia: ROR = respirátor + odstupy + dezinfekcia rúk; stručnosť; nezhromažďovať sa.

Návšteva chorých: piatok od 8.00, za danej situácie pôjdeme iba k tým, ktorí nie sú v karanténe a ktorí (alebo ich príbuzní) potvrdia, že si prajú, aby prišiel k nim kňaz, ktorý ich pravidelne navštevuje.

Jesenná zbierka na charitu – nedeľa 28.11.2021

Spišská katolícka charita ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí počas I. adventnej nedele a nasledujúcich dní prispejú na charitu. V danej situácii môžeme podporiť osobne do označenej pokladničky (keď prídeme na sv. prijímanie alebo sv. spoveď); zaslaním individuálnych darov priamo na bankový účet SK28 0200 0000 0000 2963 4592, prosíme uvádzať VS pre identifikáciu farnosti: 412074831. Ďakujeme za všetky Vaše milodary.

Zo srdca ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí modlitbou, radou i finančne podporujú našu farnosť. Ak by chcel niekto teraz prispieť, môže aj na účet farnosti Hruštín: SK06 0900 0000 0000 5417 9536

Usmernenie-diecezneho-administratora-pre-cas-lockdownu

PL-advent-2021

Rimsky-misal-usmernenieLKKBS

Rimsky-misal-prehlad-zmien

101.-tyzden-W2

Adventná-liturgia_2021

Za_vitazstvo_pravdy_a_objektivity_Jan_Vojtasak

Modlitby-pri-chorom-A5

Rozpis čítaní v kostole Hruštín

Rozpis čítaní v kostole Vaňovka

Vojtassak-vyhlasenie-na-TKKBS_def