Aktuality

40.-oznamy-Hrustin-w

  • Krsty sa v našej farnosti budú vysluhovať pri sv. omšiach o 11:00 hod. v týchto dňoch: 09.10.2022, 06.11.2022, 04.12.2022 a 18.12.2022.
  • Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude štvrtok v tomto týždni na farskom úrade v spevárni o 17:00 hod.
  • V sobotu sme začali Ružencový mesiac – október. Modlitbou sv. ruženca možno získať úplné odpustky. V Hruštíne sa budeme cez október modliť ruženec každý deň pred večernou sv. omšou o 17:30 hod., v sobotu ráno o 6:45 hod. a v nedeľu o 14:00 hod. pri pobožnosti.

Predmodlievať sa budeme takto: pondelokženy, utorokmuži, streda – členovia kaplnky Zázračnej medaily, štvrtok – prvoprijímajúce deti, piatok – speváčky, sobota – kňaz (F) a rozdávatelia sv. prijímania, nedeľa – kňaz

  • Teoretická krstná náuka pre rodičov a krstných rodičov bude na budúcu sobotu 8. októbra o 9:00 hod. v spevárni farského úradu. (K)
  • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Ku chorým pôjde pán kaplán v piatok od 8:00 hod.
  • Sv. pokánia v kostole pred prvým piatkom budeme vysluhovať takto:    

Hruštín    ráno pred sv. omšou od 6:15 hod. (kňaz sláviaci sv. omšu)                           

                   Pondelok        od 16:00 hod. do 18:00 hod. (K)

                   Utorok:           od 16:00 hod. do 18:00 hod. (K)

                   Streda:           od 9:00 hod. – 10:00 hod. (F, K) – dôchodcovia

                                           od 16:00 hod. – 18:00 hod. (K)

                   Štvrtok:          od 17:00 hod. – 18:00 hod. (F, K) – deti

                   Piatok:            od 16:00 hod. – 18:00 hod. (F, príde aj kňaz z Vaňovky)

                   Sobota.          cez sv. ruženec

  • Milodar: Na kostol obetovali z pohrebu Miroslava Červeňa 50,- Eur a Ruža sv. Ruženy 100,- Eur. Pán Boh zaplať!

Ohlášky:

Jozef Jurovčík – syn Jozefa a Heleny, rod. Kompanovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Jana Florková – dcéra Antona a Jany, rod. Brachňákovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Oravskej Lesnej. Ohlasujú sa dnes druhýkrát.

Ak by niekto vedel o nejakej prekážke k sláveniu manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do vašich modlitieb.

Za_vitazstvo_pravdy_a_objektivity_Jan_Vojtasak

Modlitby-pri-chorom-A5

Rozpis čítaní v kostole Hruštín

Rozpis čítaní v kostole Vaňovka

Vojtassak-vyhlasenie-na-TKKBS_def