Udeľuje sa pri svätých omšiach na sviatok sv. Blažeja 3. februára individuálne alebo hromadne podľa uváženia kňaza.
Nasleduje po modlitbe po sv. prijímaní a nahrádza záverečné požehnanie.
Obrad začína požehnaním sviec a ich pokropením svätenou vodou. Potom kňaz drží skrížené sviece pod hrdlom veriaceho a žehná ho modlitbou: „Na príhovor svätého Blažeja nech ťa Pán chráni od každého zla a nech ťa žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.“
Liturgické modlitby nie sú zúžené len na choroby hrdla, ale zaznieva pri nich prosba o ochranu pred každým zlom. Svätoblažejské požehnanie preto može prijať každý veriaci, nielen ten, kto má choré hrdlo.