Obrad požehnania popola a následné požehnanie popolom sa udeľuje po homílii počas sv. omše na Popolcovú stredu. Popol sa pripravuje z ratolestí požehnaných na Palmovú (Kvetnú) nedeľu predchádzajúceho roka. Popol je symbolom pokánia a pominuteľnosti.
Počas značenia veriacich popolom na čele kňaz hovorí jednu z dvoch formúl: „Kajajte sa a verte evanjeliu!“ alebo „Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš!“