V katolíckej vizitácii z roku 1820 sa dozvieme, že na cintoríne vo Vaňovke sa nachádzala drevená zvonica. V roku 1833 dal biskup súhlas ku stavbe kaplnky, v ktorej by sa mohla slúžiť svätá omša. Tak sa začala stavba dreveného kostolíka zasväteného svätému Vendelínovi. Spočiatku sa tu svätá omša slúžila iba dva razy do roka a to na sviatky sv. Anny a Sv. Vendelína. Vaňovskí veriaci chodievali v nedele a sviatky na bohoslužby do Hruštína. Od roku 1967 bohoslužby boli opäť vo Vaňovke, ľudí pribúdalo a nemohli sa do kostolíka vmestiť. Veriaci sa rozhodli, že si ho zväčšia pribudovaním ďalšieho priestoru v pozdĺžnom smere v roku 1972. Vaňovčania mali radosť, ale štátna správa na Okresnom výbore nemala radosť, lebo Vaňovčania sa previnili tým, že bez štátneho dovolenia si zväčšili a upravili svoj kostolík. Potrestaný bol za to správca farnosti, bol preložený z Hruštína do Liptovského Trnovca. V tomto kostole sa nachádza hlavný oltár sv. Vendelína zo začiatku 19. stor.. V roku 1991 prebehla rekonštrukcia a ďalšia prístavba kostola. V roku 1998 vymenili lavice. Dňa 9. novembra 2003 bol kostol posvätený.