Požehnanie bylín a kvetov sa koná pri svätej omši na sviatok Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta po modlitbe po svätom prijímaní.
Obradom požehnania Cirkev vyzdvihuje skutočnosť, že Boh je prameňom každej liečivej sily a na príhovor Panny Márie a svätých je možné získať uzdravenie, ak je to Božia vôľa.