Modlitby otcov sú súčasťou komunity Sloace (Útecha) – je medzinárodné hnutie zložené z malých modlitbových skupiniek otcov, ktorí sa modlia za svoje deti, manželky a seba navzájom. Hnutie vzniklo z iniciatívy diakona Maurice Williamsa v Anglicku.

Hlavným prvkom spirituality týchto skupiniek je hľadanie Božej vôle v životoch otcov prostredníctvom úplného odovzdania sa do Božích rúk v úplnej dôvere v Jeho plány. Modlitby otcov sú stretnutia otcov, ktorí sa chcú spolu modliť a podporovať sa. Sú určené pre otcov a mužov. Otcovia sa pravidelne stretávajú v skupinke či už doma, v kostole, aby sa spolu modlili. V našej farnosti máme od decembra 2023 spoločenstvo Modlitby otcov, ktorí sa stretávajú každý tretí utorok v mesiaci po svätej omši. Modlitby v skupinkách sú jednoduché a pozostávajú zo spoločnej modlitby, čítania Božieho slova a odovzdávania blízkych do Božej lásky. Pripojením sa k Modlitbám otcov môžeme zakúsiť zmenu života, pri ktorej sa učíme odovzdávať naše deti a rodiny nášmu Bohu. Vieme, že On nás miluje a chce, aby sme uspeli v našich povinnostiach ako muži, ktorí sú duchovnými a fyzickými otcami. V modlitbách otcov sa snažíme spolupracovať s Pánom na obnove otcovstva cez modlitbu.

V dnešnom uponáhľanom spôsobe života muži často strácajú čas pre modlitbu. Modlitby otcov sú dobrou príležitosťou ako obnoviť alebo obohatiť svoj modlitbový život.