• Brožúrka s modlitbami za nové kňazské a rehoľné povolania
  Brožúru vytvorili predstavení a bohoslovci kňazského seminaru. https://ks.kapitula.sk/uploads/fck/file/Modlitby%20za%20nov%C3%A9%20povolania.pdf
 • Novéna k Božiemu milosrdenstvu
  Ja sám som Láska, som Milosrdenstvo. Ani ten najväčší hriešnik, ktorý sa môjho súcitu dovoláva, nebude potrestaný, ale mu v mojom ľudsky nepochopiteľnom a nekonečnom milosrdenstve odpustím. Pozývame k spoločnej modlitbe, ktorú prikázal Pán Ježiš sv.… Read more: Novéna k Božiemu milosrdenstvu
 • 31.3. Spoločná modlitba posvätného čítania
  https://breviar.kbs.sk/cgi-bin/l.cgi?qt=pdt&d=31&m=3&r=2024&p=mpo&o1=5386 VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA MODLITBA POPOLUDNÍ V.   Bože, príď mi na pomoc. R.   Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i… Read more: 31.3. Spoločná modlitba posvätného čítania
 • Svadobná hostina
 • BOŽIE SLOVO MEDZI NAMI
  MONS. FRANTIŠEK TRSTENSKÝ Podcast sa venuje vysvetleniu evanjelia, ktoré zaznieva v nedeľnej bohoslužbe a ponúka jeho aplikáciu do života. Môže byť prípravou na plné prežitie nedele ako Pánovho dňa s hlbším porozumením Božieho slova. Viac slov od nášho… Read more: BOŽIE SLOVO MEDZI NAMI
 • Litánie pokory
  sú modlitbou kardinála Rafaela Marry del Val, 1865-1930 (v papierovej podobe – na vytlačenie: https://rkchrustin.sk/wp-content/uploads/LitaniePokory.pdf ) Bože, Nebeský Otče, daj aby som sa / stal tvojím pokorným synom – stala tvojou pokornou dcérou   Pane, vyslyš ma. Ježiš,… Read more: Litánie pokory
 • Spytovanie svedomia
  Príprava na generálnu spoveď pre starších Stiahni si knihu: https://rkchrustin.sk/wp-content/uploads/Spytovanie20svedomia20pre20starsich20podla20DESATORA1.pdf Príprava na spoveď pre mládež Príprava na spoveď pre deti
 • Krížová cesta za kňazov
  „Kňaz potrebuje modlitbu, aby sa jeho život mohol stať tým, čím má byť: úplným“ „Kresťania nehľadajú v kňazovi iba človeka, ktorý ich prijme, ktorý ich rád vypočuje. Oni v ňom hľadajú predovšetkým človeka, ktorý im pomôže… Read more: Krížová cesta za kňazov
 • Krížová cesta – pre deti
  Priraďovačka pre deti https://rkchrustin.sk/wp-content/uploads/prirad.htm Krížovka pre deti https://rkchrustin.sk/wp-content/uploads/Krizovka.htm Správne poradie pre deti https://rkchrustin.sk/wp-content/uploads/poradie.htm Hádaj áno / nie – pre deti https://rkchrustin.sk/wp-content/uploads/ano_nie.htm Omaľovánka pre deti
 • Krížová cesta – za uzdravenie rodín
  Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi, ty si Otcom všetkých ľudí.Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekoma skrze Ducha Svätého, ktorý je poslom tvojej lásky k nám,aby sa každá… Read more: Krížová cesta – za uzdravenie rodín
 • Krížová cesta s Denníčkom sv. Faustíny
  „Dcéra moja, pamätaj na to, že nejestvuje iná cesta do neba, iba cesta kríža.“