Spomienka na Pánov vstup do Jeruzalema na Palmovú (Kvetnú) nedeľu na začiatku Svätého (Veľkého) týždňa.
Veriaci napodobňujú zvolania a gestá Hebrejov, ktorí vyšli Pánovi v ústrety a volali mu na slávu „Hosanna!“
V úvode kňaz požehná vŕbové ratolesti (bahniatka) modlitbou a pokropením svätenou vodou.
Požehnané bahniatka sa odložia a na Popolcovú stredu sa spália a popolom z nich nás kňaz poznačí na čele (popolec)
Požehnané bahniatka, ktoré uchovávame doma, nám pripomínajú Kristovo víťazstvo.