Ide o požehnanie domov, bytov, ale aj nebytových priestorov (ambulancia, úrad,…)
Koná sa zvyčajne vo vianočnom období.
V mimoriadnych prípadoch možno požiadať o požehnanie príbytku aj v inom termíne.
Pri požehnaní sa používa požehnaná voda a tymián.
Nad dvere sa požehnanou kriedou píšu písmená C + M + B (Christus mansionem benedicat – Kristus nech žehná tento dom), pred ne sa píšu prvé dve čísla letopočtu, za na druhé dve čísla letopočtu. Napríklad: 20+C+M+B+24)