Je možné požiadať kňaza po sv. omši v sakristii kostola o požehnanie rozličných náboženských predmetov – kríže, ružence, sochy a obrazy svätých, medailóny, škapuliare a iné.
Duchovný úžitok požehnaných vecí nepochádza priamo z týchto predmetov, ale z úmyslu modlitby a z viery tých, ktorí tieto predmety používajú.