„Sviatosť pomazania chorých má za cieľ udeliť osobitnú milosť kresťanovi, ktorý prežíva ťažkosti spojené so stavom ťažkej choroby alebo staroby.“

KKC 1527

Pomazanie chorých je sviatosť, v ktorej Ježiš Kristus vážne chorému veriacemu skrze mazanie olejom chorých a modlitbu kňaza pomáha na duši, uľavuje mu v bolesti, posilňuje ho v slabosti a často dáva aj prirodzené zdravie tela.

„Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, ba ich povzbudzuje, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovým utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božieho ľudu.“

KKC 1499
  • Každý kresťan – katolík, ktorý je pre vážnu chorobu alebo starobu v nebezpečenstve smrti. Odporúča sa aj pred operáciou s vážnym rizikom alebo po ťažkom úraze, ktorý by mohol spôsobiť smrť.
  • Pomazanie chorých možno prijať viackrát v živote, ak sa zdravotný stav zhorší alebo človek upadne do ďalšej ťažkej choroby.
  • Prijať ju môže aj ťažko choré dieťa, ktoré už bolo na prvom svätom prijímaní a užíva rozum natoľko, že táto sviatosť mu môže byť posilnením.
  • Ak je to možné, pred udelením sviatosti by mal chorý prijať sviatosť zmierenia a Eucharistiu. Zaopatriť chorého znamená vyslúžiť mu 3 sviatosti: sviatosť zmierenia, pomazanie chorých a Eucharistiu.
  • Ak je chorý v bezvedomí a nemôže sa spovedať, udelením pomazania chorých sa mu odpúšťajú aj ťažké hriechy.

INDIVIDUÁLNE V DOMÁCNOSTI
V prípade potreby po dohode s kňazom.
Na stôl pripraviť biely obrus, krížik, sviečku, pohár s čistou vodou a chumáčik vaty.

SPOLOČNÉ V KOSTOLE
V mesiaci október počas svätej omše za seniorov.

„On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.“

Mt 8, 17