PREDKRSTNÉ NÁUKY
– ešte upresníme
TERMNÍNY KRSTOV
– ešte upresníme


VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA V NAŠEJ FARNOSTI
– pol hodiny pred svätou omšou vo všedné dni
– štvrtky počas Nikodémovej noci (približne od 19.00-19.30)
– v prvopiatkovom týždni podľa rozpisu v aktuálnych oznamoch
– v prípade potreby po dohode s kňazom


TERMÍNY PREDMANŽELSKÝCH NÁUK
V prípade, ak sa pár rozhodne uzavrieť manželstvo, nech si dohodne termín osobného stretnutia s p. farárom


INDIVIDUÁLNE V DOMÁCNOSTI
– v prípade potreby po dohode s kňazom. Na stôl pripraviť biely obrus, krížik, sviečku, pohár s čistou vodou a chumáčik vaty.

SPOLOČNÉ V KOSTOLE
– v mesiaci október počas svätej omše za seniorov.


TERMÍN PRVÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA
19. mája 2024


TERMÍN BIRMOVANIA
5. mája 2024


V prípade, ak mladík, alebo slobodný muž v srdci cíti kňazské povolanie, nech si dohodne termín osobného stretnutia s p. farárom na ktorom sa dohodnú všetky prvotné náležitosti, ktoré sú potrebné k získaniu posvätného stavu