Udeľuje sa pri svätých omšiach na 1. adventnú nedeľu.
Je znamením nádeje a oslavy toho, ktorý prichádza.
Zelená farba venca vyjadruje nádej, kruh nekonečno.
Štyri adventné sviece pripomínajú počet adventných nedelí, pričom pribúdanie svetla symbolizuje blížiaci sa príchod Krista, Svetla sveta.