Adresa:

Rímskokatolícka cirkev
Farský úrad sv. Jana Krstiteľa
Dedina 52/4
029 52 Hruštín

Správca farnosti: PaedDr. Pavol Garbiar

E-mail: farahrustin@gmail.com

Web: www.rkchrustin.sk

Tel: 043/5577125

IČO: 31905749

DIČ: 2020564711