Podeľme sa!

Príspevok na chod našej farnosti:

SK06 0900 0000 0000 5417 9536

Kontakt

Adresa:
Rímskokatolícka cirkev
Farsky úrad sv. Jana Krstiteľa
029 52 Hruštín 52

Správca farnosti:
PaedDr. Pavol Garbiar

E-mail: farahrustin@gmail.com

Web:

www.rkchrustin.sk