Litánie pokory

  • Post published:11. marca 2024
  • Post category:Modlitba

sú modlitbou kardinála Rafaela Marry del Val, 1865-1930

(v papierovej podobe – na vytlačenie: https://rkchrustin.sk/wp-content/uploads/LitaniePokory.pdf )

Bože, Nebeský Otče, daj aby som sa / stal tvojím pokorným synom – stala tvojou pokornou dcérou   
Pane, vyslyš ma.

Ježiš, tichý a pokorný srdcom, pretvor moje srdce podľa tvojho srdca.  
Kriste, vyslyš ma.

Bože, Duchu Svätý, milovník pokorných duší, urob ma zo srdca poníženým/poníženou.  
Pane, vyslyš ma.

Modlime sa o nasledovné milosti:
Od túžby, aby si ma vážili     osloboď ma, Pane.
Od túžby, aby ma vyvyšovali
Od túžby, aby ma milovali
Od túžby, aby ma vyhľadávali
Od túžby, aby si ma ctili
Od túžby, aby ma chválili
Od túžby, aby ma uprednostňovali pred inými
Od túžby, aby ma všetci prijímali
Od túžby, aby ma prosili o radu
Od túžby, aby ma uznávali
Od túžby, aby so mnou šetrne zaobchádzali
Od strachu, že ma pokoria
Od strachu, že mnou budú opovrhovať
Od strachu, že ma odstrčia
Od strachu, že budú ohovárať
Od strachu, že upadnem do zabudnutia
Od strachu z neúspechu
Od strachu, že budem ponížený/á
Od strachu,  že nebudem prijatý/á
Od strachu, že ma zosmiešnia
Od strachu, že so mnou budú nespravodlivo zaobchádzať
Od strachu, že ma urazia
Od strachu, že ma budú podozrievať

Modlime sa o milosť, aby sme zo srdca súhlasili s nasledovným:
Keď iní majú viac úspechu ako ja,    daj mi  milosť  prijať to v pokoji, Ježiš.
Keď  sú iní viac prijímaní  ako ja,
Keď sú iní uprednostňovaní  predo mnou,
Keď si iných viac vážia ako mňa
Keď  iní v očiach blížnych viac rastú, ja však v ich očiach klesám
Keď iných chvália, na mňa však zabúdajú

Prosme nakoniec  o silu, aby sme sa vždy zo srdca podriadili všetkým nariadeniam poslušnosti a všetkému, čo na nás Božia prozreteľnosť zošle.
Pane, Nebeský Otče, ty vypočúvaš malých a chudobných a miluješ  pokorných, daruj mi milosť, aby som sa / stál malým – stala  malou / vo svojich vlastných očiach, aby som ti tak o to lepšie slúžil/a a o to viac sa ti páčil/a. Amen.

Pane Ježišu Kriste, ty si povedal: “Keď pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo, keď však odumrie, prinesie  bohatú úrodu”,daruj mi milosť odumrieť sebe, aby som duchovným spôsobom s tebou ukrižovaný/á a pochovaný/á, vstal/a s tebou aj k pravému životu tu i vo večnosti. Amen.

Bože Duchu Svätý, napriek tvojej neustálej láske a milosti ľudia na teba zabúdajú, odstrkujú ťa a znevažujú. Daj mi silu, aby som v myšlienkach veľmi často  a rád/rada zostupoval/a do svojej ničomnosti a hriešnosti, aby som sa takto páčil/a tebe, Otcovi chudobných a malých. Nauč ma tiež, aby som všetky nepríjemnosti, ktoré ma stretnú, objal/a s trpezlivosťou a čo viac s vďačnosťou voči tebe, aby som odumrel/a sebe a takto  mohol/mohla vystúpiť k tebe a zaslúžil/a si, aby ma prijali na hostinu tvojej svätej lásky. Amen.