Novéna k Božiemu milosrdenstvu

 • Post published:30. marca 2024
 • Post category:Modlitba

Ja sám som Láska, som Milosrdenstvo. Ani ten najväčší hriešnik, ktorý sa môjho súcitu dovoláva, nebude potrestaný, ale mu v mojom ľudsky nepochopiteľnom a nekonečnom milosrdenstve odpustím. Pozývame k spoločnej…

31.3. Spoločná modlitba posvätného čítania

 • Post published:29. marca 2024
 • Post category:Modlitba

https://breviar.kbs.sk/cgi-bin/l.cgi?qt=pdt&d=31&m=3&r=2024&p=mpo&o1=5386 VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA MODLITBA POPOLUDNÍ V.   Bože, príď mi na pomoc. R.   Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku,…

BOŽIE SLOVO MEDZI NAMI

 • Post published:28. marca 2024
 • Post category:Modlitba

MONS. FRANTIŠEK TRSTENSKÝ Podcast sa venuje vysvetleniu evanjelia, ktoré zaznieva v nedeľnej bohoslužbe a ponúka jeho aplikáciu do života. Môže byť prípravou na plné prežitie nedele ako Pánovho dňa s hlbším porozumením…

Litánie pokory

 • Post published:11. marca 2024
 • Post category:Modlitba

sú modlitbou kardinála Rafaela Marry del Val, 1865-1930 (v papierovej podobe - na vytlačenie: https://rkchrustin.sk/wp-content/uploads/LitaniePokory.pdf ) Bože, Nebeský Otče, daj aby som sa / stal tvojím pokorným synom - stala…

Spytovanie svedomia

 • Post published:10. marca 2024
 • Post category:Modlitba

Príprava na generálnu spoveď pre starších Stiahni si knihu: https://rkchrustin.sk/wp-content/uploads/Spytovanie20svedomia20pre20starsich20podla20DESATORA1.pdf Príprava na spoveď pre mládež Príprava na spoveď pre deti

Krížová cesta za kňazov

 • Post published:9. marca 2024
 • Post category:Modlitba

„Kňaz potrebuje modlitbu, aby sa jeho život mohol stať tým, čím má byť: úplným“ „Kresťania nehľadajú v kňazovi iba človeka, ktorý ich prijme, ktorý ich rád vypočuje. Oni v ňom…

Krížová cesta – pre deti

 • Post published:8. marca 2024
 • Post category:Modlitba

https://www.youtube.com/watch?v=PYkluJMbiKU Priraďovačka pre deti https://rkchrustin.sk/wp-content/uploads/prirad.htm Krížovka pre deti https://rkchrustin.sk/wp-content/uploads/Krizovka.htm Správne poradie pre deti https://rkchrustin.sk/wp-content/uploads/poradie.htm Hádaj áno / nie - pre deti https://rkchrustin.sk/wp-content/uploads/ano_nie.htm Omaľovánka pre deti

Krížová cesta – za uzdravenie rodín

 • Post published:3. marca 2024
 • Post category:Modlitba

Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi, ty si Otcom všetkých ľudí.Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekoma skrze Ducha Svätého, ktorý je poslom…