31.3. Spoločná modlitba posvätného čítania

  • Post published:29. marca 2024
  • Post category:Modlitba

https://breviar.kbs.sk/cgi-bin/l.cgi?qt=pdt&d=31&m=3&r=2024&p=mpo&o1=5386

MODLITBA POPOLUDNÍ

V.   Bože, príď mi na pomoc.

R.   Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.


Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.

Ako bolo na počiatku, tak nech je

i teraz i vždycky i na veky vekov.

Amen. Aleluja.


Zavládla hustá temnota,

v nej iba kríž sa ligotá,

závoj tmy svetlom rozpolí

a zem si vzdychne po bôli.

Hľa, zázrak, ľudia! V okolí

vstávajú z hrobov mŕtvoly

ako to zrno spod hrudy,

duch mŕtvu schránku oživí.

Smrť držala svet v reťazi,

no život nad ňou víťazí

a k večnu sťaby do brehu

nás vedie v sľubnom rozbehu.

Tebe buď sláva, Ježišu,

ktorý si slávne z mŕtvych vstal;

Otcovi, Duchu Svätému

nech večne zuní pieseň chvál. Amen.

Ant. Ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore. Aleluja.


1Oslavujte Pána, lebo je dobrý, *

     lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

2Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, *

      že jeho milosrdenstvo trvá naveky.

3Teraz nech hovorí dom Áronov: *

      jeho milosrdenstvo trvá naveky.

4Teraz nech hovoria všetci bohabojní: *

      jeho milosrdenstvo trvá naveky.

5V súžení som vzýval Pána *

      a Pán ma vypočul a vyslobodil.

6Pán je so mnou, nuž nebojím sa; *

      čože mi môže urobiť človek?

7Pán je so mnou a pomáha mi; *

     nemusím si všímať svojich nepriateľov.

8Lepšie je utiekať sa k Pánovi, *

     ako sa spoliehať na človeka.

9Lepšie je utiekať sa k Pánovi, *

      ako sa spoliehať na mocnárov.


Sláva Otcu i Synu *

    i Duchu Svätému.

Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky *

    i na veky vekov. Amen.


10Obkľúčili ma všetci pohania, *

      ale v mene Pánovom som ich porazil.

11Obkľúčili ma zovšadiaľ, *

      ale v mene Pánovom som ich porazil.

12Obkľúčili ma ako roj včiel †

       a vzbĺkli ako plameň z raždia, *

       ale v mene Pánovom som ich porazil.

13Prudko dorážali na mňa, aby som sa zrútil, *

     no Pán mi pomohol.

14Moja sila a chvála je Pán, *

      on sa mi stal záchrancom.

15Hlas plesania nad záchranou *

      znie v stánkoch spravodlivých:

16„Pánova pravica mocne zasiahla, †

      Pánova pravica ma zdvihla; *

      Pánova pravica mocne zasiahla.“

17Ja nezomriem, budem žiť *

      a vyrozprávam skutky Pánove.

18Prísne ma Pán potrestal, *

       no nevydal ma smrti napospas.


Sláva Otcu i Synu *

      i Duchu Svätému.

Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky *

      i na veky vekov. Amen.


19Otvorte mi brány spravodlivosti, *

       vojdem nimi a poďakujem sa Pánovi.

20Toto je brána Pánova; *

         len spravodliví ňou vchádzajú.

21Ďakujem ti, že si ma vyslyšal *

        a že si ma zachránil.

22Kameň, čo stavitelia zavrhli, *

         stal sa kameňom uholným.

23To sa stalo na pokyn Pána; *

       vec v našich očiach obdivuhodná.

24Toto je deň, ktorý učinil Pán, *

        plesajme a radujme sa z neho.

25Pane, spas ma; *

        Pane, daj mi úspech.

26Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.*

        Požehnávame vás z domu Pánovho.

27Boh, Pán, je naším svetlom. *

        Vystrojte sprievod s ozdobnými vetvami až k rohom oltára.

28Ty si môj Boh, vďaky ti vzdávam; *

          ty si môj Boh, velebím ťa.

29Oslavujte Pána, lebo je dobrý, *

       lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.


Sláva Otcu i Synu *

       i Duchu Svätému.

Ako bolo na počiatku, tak nech je

    i teraz i vždycky *

    i na veky vekov. Amen.


Ant. Ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore. Aleluja.


(KRÁTKE ČÍTANIE  Rim 6, 4)

V. Toto je deň, ktorý učinil Pán. Aleluja.

R. Plesajme a radujme sa z neho. Aleluja.


(MODLITBA) Modlime sa….

R. Amen.


Dobrorečme Pánovi.

R. Bohu vďaka.