Modlitba za pokoj v národe

  • Post published:20. mája 2024
  • Post category:Modlitba

Modlitba za pokoj v národe:

Všemohúci Bože,ty si stvoril ľudí,aby v pokoji žili na Zemi

a zveľaďovali všetko, čím si naplnil ich život;

všetkých si chránil pred zlom a viedol v pokoji;

vypočul si tých, čo ti s dôverou prednášali svoje prosby,

a požehnával si každého, kto v pokore žiadal o tvoju milosť.

Preto ti dnes s dôverou predkladáme túto modlitbu za našu krajinu:

aby v nej vzájomný dialóg a túžba po spravodlivosti zvíťazili nad ohováraním a korupciou;

aby naši verejní predstavitelia spojili sily v boji so zlom a každou neprávosťou;

aby sme všetci hľadali spoločné dobro, zastali sa najslabších,

pomohli chudobnýma žili jeden pre druhého ako členovia veľkej rodiny,

ktorej pravý domov nájdeme len v tebe, nebeský Otče.

Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.