Krížová cesta – za uzdravenie rodín

  • Post published:3. marca 2024
  • Post category:Modlitba

Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi, ty si Otcom všetkých ľudí.
Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom
a skrze Ducha Svätého, ktorý je poslom tvojej lásky k nám,
aby sa každá rodina na Zemi stala
pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života,
lebo len ty si opravdivá Láska a Život.
Daj, aby tvoja milosť sprevádzala myšlienky,
slová a skutky každého manžela a manželky pre dobro ich rodiny
a rodín na celom svete.
Daj, aby mladí ľudia našli v rodine pevnú oporu pre svoju ľudskú dôstojnosť
a pre rast v pravde a láske.
Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva,
ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky,
ktorými rodiny niekedy musia prejsť.
Na príhovor Svätej rodiny daj, aby svetová misia našej matky Cirkvi v rodine
a prostredníctvom rodiny priniesla svoje ovocie.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Cesta,
Pravda a Život, po všetky veky vekov. Amen.
(Ján Pavol II.)