Krížová cesta za kňazov

  • Post published:9. marca 2024
  • Post category:Modlitba

„Kňaz potrebuje modlitbu, aby sa jeho život mohol stať tým, čím má byť: úplným“

„Kresťania nehľadajú v kňazovi iba človeka, ktorý ich prijme, ktorý ich rád vypočuje. Oni v ňom hľadajú predovšetkým človeka, ktorý im pomôže hľadieť na Boha.“

Ján Pavol II.