29.3.2024 Krížová cesta

Zbavme sa všetkých svojich hriechov – spáľme ich tak,
ako sme to urobili na spoločnej krížovej ceste vo Veľký Piatok.

Ty si, Pane, trpel aj za moje hriechy, aj kvôli mne si ťažký kríž niesol.
O mojich vinách kričia tvoje prebodnuté ruky, prebodnuté srdce, Bože môj.
Aj ja som bol medzi posmievačmi v dave a delil sa o tvoj odev.
Aj ja som pľul na teba, bičoval ťa, žlčou napájal, z tŕňov hriechu korunu ti dal.
Lež tvoja láska, Pane, je silnejšia, než zloba našich skutkov.
Veď ty si odpustil lotrovi na kríži a takto si nám príklad dal.

Svojím krížom priniesol si nový život, ukázal si ako treba žiť.
Teraz závisí len na mne, či sa chcem svojich chýb, nedostatkov zbaviť.
Už nikdy viac, nikdy viac nechcem slúžiť hriechu, už nikdy viac, už nikdy viac.
Vo chvíľach slabostí a pokušení podaj svoju ruku a tak mi, Pane, pomáhaj.