5.5.2024 Vysluhovanie sviatosti birmovania – fotogaléria

Duchu Svätý, Teba nám poslal Ježiš Kristus ako dar večného Otca na naše posvätenie a posilu v kresťanskom živote. Tvoja milosť chráni a sprevádza celú cirkev i našu farnosť.
Udeľ novým a zvláštnym spôsobom svoje dary i našim birmovancom, aby prijali Krista plne do svojho života, aby sa dokázali navzdory všetkým pokušeniam rozhodovať pre dobro, aby vedeli otvorene brániť a hlásať vieru, a tak pomáhali budovať a šíriť jeho kráľovstvo.
Panna Mária, vypros nám všetkým, aby sa stali podľa tvojho vzoru učenlivými žiakmi v škole Ducha Svätého a dokázali svoju vieru vyznávať slovom i životom. Amen.