Aktivita pre všetkých – Prvé sväté prijímanie

  • Post published:15. apríla 2024
  • Post category:Aktivity

Naše deti majú pred sebou jednu z najdôležitejších udalostí duchovného života – prvé prijatie Eucharistie – Chleba života. Prvé sväté prijímanie (a potom aj ďalšie sviatosti) sa nemajú brať ako izolované a samostatné duchovné úkony len pre danú osobu a jej rodinu, ale ako spoločná radostná udalosť pre celú farnosť. Preto Vás veľmi povzbudzujeme k tomu, aby ste už počas ich prípravy na prvé sväté prijímanie, mysleli na tieto deti vo svojich modlitbách.


Vzadu na stolíku nájdete kartičky s fotkami a menami prvoprijímajúcich detí.
Prosíme, náhodne (s pôsobením Ducha Svätého) si vyberte jedno z nich.
Myslite a vyproste pre toto Božie dieťa vo svojich rozhovoroch/modlitbách s nebeským Otcom veľa duchovnej sily a požehnania.


….. Biele princeznovské šaty vrátia, aj z obleku vyrastú ……
Ale možnosť stretnúť a prijať živého Ježiša Krista v Eucharistii sa im však ponúka každý deň.