Podeľme sa!

Príspevok na chod našej farnosti:

SK06 0900 0000 0000 5417 9536

Jan Tetak

Lektori Hruštín

HRU-Rozpis-lektorov-jul-2023