Podeľme sa!

Príspevok na chod našej farnosti:

SK06 0900 0000 0000 5417 9536

Modlitby otcov…už čoskoro