„Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal.“ (Mt 28, 6)

Pán vstal! Je to niečo také úžasné, že Cirkev jeho zmŕtvychvstanie oslavuje ďalších sedem týždňov. Radujme sa, lebo Pánova smrť sa premenila na bránu do večného života.

Pánova smrť a zmŕtvychvstanie otvorili nebeskú bránu. Táto správa je taká úžasná, že niekedy strácame zo zreteľa inú dôležitú, ale často prehliadanú skutočnosť. Ježiš povedal, že vstane z mŕtvych. A svoj sľub splnil. Ježiš neklame. Ak Ježiš dodržal svoj sľub, že vstane z mŕtvych, je logické, že splní aj ostatné sľuby. My však stále pochybujeme, však? Pozeráme sa na ťažkosti, ktoré máme a zabúdame na všetky jeho sľuby pokoja, odpočinku a vykonanie nemožného.

Pane Ježišu, pomôž nám veriť ďalším tvojim sľubom. Amen. Aleluja!