Nikodémova noc

  • Post published:2. februára 2024
  • Post category:Aktivity

Ježiš, Eucharistická Láska.

Skrze skutočnú prítomnosť je Ježiš prítomný v našich svätostánku. Je to ten istý Ježiš, ktorého Nepoškvrnená nosila vo svojom panenskom lone, je ukrytý v malej bielej hostii. Je to ten istý Ježiš, ktorý bol bičovaný, tŕním korunovaný a ukrižovaný, je v cibóriu prítomný ako obeta za našu spásu. Je to ten istý Ježiš, ktorý vstal z mŕtvych a vystúpil do neba, kde kraľuje po pravici Otca. Vo štvrtok po svätej omši sme mali „Nikodémovu noc“, ktorá začala adoráciou Taizé a pokračovala tichou adoráciou. Boží hlas nemlčí, no Boh sa nikdy nechce vnucovať, jeho hlas často počuť akoby šeptom, v závane ticha. Zotrvať ticho v jeho prítomnosti, aby sme prijali jeho Ducha, už to je modlitba. Táto adorácia bola ukončená Eucharistickým požehnaním.

Ježiš je skutočne s nami. Áno: „Tam je Ježiš!“ Ježiš je tu!“ Poďme všetci k nemu!“ On čaká každého jedného z nás.