Obnovme si naše najväčšie Mariánske pútnické miesto

  • Post published:11. mája 2024
  • Post category:Uvod

Pozývame vás do spoločného diela. Podporme toto vzácne dielo a buďme spolutvorcami tejto obnovy. Nech Pán žehná všetkých dobročinných darcov.