Podeľme sa!

Príspevok na chod našej farnosti:

SK06 0900 0000 0000 5417 9536

MANŽELSKÉ VEČERY

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA

NIKODÉMOVA NOC

Lektori Vaňovka

HRU-Rozpis-lektorov-jul-2023

Lektori Hruštín

HRU-Rozpis-lektorov-jul-2023