Podeľme sa!

Príspevok na chod našej farnosti:

SK06 0900 0000 0000 5417 9536

Sväté omše za účasti detí…

Každý utorok o 17:00 v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Hruštíne