7.4.2024 Nedeľa Božieho Milosrdenstva

  • Post published:6. apríla 2024
  • Post category:Aktivity

Aj my pamätáme .... spojili sme sa v modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva a pred Sviatosťou Oltárnou za obete tragédie - Katku, Sofiu, Lucku v Spišskej Kapitule. Spojili sme sa v…

16.2. Koncert Rieka Života Podolínec

Rieka Života Podolínec je spoločenstvo rodín, slobodných a zasvätených kresťanov, ktoré vzniklo pred viac ako tridsiatimi rokmi pri kláštore redemptoristov v Podolínci. S rehoľou spolupracuje pri ľudových misiách a iných…

14.2.2024 Tebe patrí chvála a sláva….

Tebe patrí chvála a sláva,pozdvihnime svoje ruky a chváľme sväté meno.Tebe patrí chvála a sláva,pozdvihnime svoje ruky a chváľme sväté meno. Lebo ty si Pán, veľké veci robíš nám,nikto nie…