Živ, Bože, Otca Svätého

  • Post published:17. marca 2024
  • Post category:Uvod

https://www.vaticannews.va/sk.html

Pápež František prijal v piatok 12. apríla v Klementínskej sále na audiencii vyše 130 členov Pápežskej nadácie Papal Foundation, ktorá podporuje rôzne vzdelávacie, charitatívne a apoštolské projekty Cirkvi a udeľuje štipendiá laikom, kňazom a rehoľníkom na štúdium v Ríme. Jej programy, zdôraznil pápež pri poďakovaní charite,… (čítať viac…)

Pápež František dnes, vo štvrtok 11. apríla prijal v Klementínskej sále na osobitnej audiencii vyše päťdesiať členov plenárneho zhromaždenia Pápežskej akadémie sociálnych vied pri príležitosti tridsiateho výročia jej založenia. Pápež vo svojom príhovore ocenil, že si zvolili za tému… (čítať viac…)

Prostredníctvom kardinála Pietra Parolina, štátneho sekretára Vatikánu, Svätý Otec František zaslal kondolenciu k tragickej udalosti v Spišskom Podhradí, pri ktorej prišli o život mladí ľudia, účastníci… (čítať viac…)

„El Sucesor“ – knižný rozhovor z pera novinára Javiera Martíneza-Brocala: „Vždy sa ma zastával, nikdy nezasahoval“, hovorí v ňom pápež František. „Benedikt bol veľmi jemným mužom. V niektorých prípadoch ho istí ľudia využívali, možno bez zlého úmyslu, a obmedzovali ho v konaní. (čítať viac…)

Namiesto bojovej rétoriky, ktorá je v móde, potrebujeme hovoriť a snívať o mieri a s kreativitou konkrétne konať na jeho šírení, vedúc dialóg so všetkými. Aj o tom hovoril pápež vo štvrtok 4. apríla počas stretnutia s účastníkmi prvého kolokvia medzi Dikastériom pre medzináboženský dialóg a Kongresom lídrov tradičných a svetových náboženstiev. (čítať viac…)

Ak nebudeme rešpektovať ženy v ich dôstojnosti a ich základných právach, naša spoločnosť sa nepohne vpred – hovorí pápež František v aprílovom videu Svetovej siete modlitby s pápežom (Apoštolát modlitby). (čítať viac…)

Drahí bratia a sestry, požehnanú Veľkú noc!

Dnes po celom svete zaznieva posolstvo ohlásené pred dvetisíc rokmi z Jeruzalema: „Ježiš Nazaretský, ktorý bol ukrižovaný, vstal z mŕtvych“ (porov. Mk 16,6).

Cirkev znovu prežíva úžas žien, ktoré išli k hrobu na svitaní prvého dňa týždňa.  (čítať viac…)

Ženy, hoci sú na ceste, stále stoja, pretože ich srdce zostalo pri úpätí kríža,“ povedal pápež na začiatku svojej homílie počas veľkonočnej vigílie. Ako pripomenul, ženy so zlomeným srdcom z tragédie Veľkého piatku kráčali znepokojené obavami, kto za odsunie kameň od hrobu. Medzitým našli hrob otvorený – zrazu boli svedkami Božej moci, víťazstva života nad smrťou. (čítať viac…)

Svätý Otec napísal posolstvo cirkevnému bratstvu Ježiša Nazaretského zo Sonsonate v Salvadore, ktoré slávi 420. výročie príchodu známej sochy trpiaceho Ježiša nesúceho kríž. Veriacich pápež vyzýva, aby slúžili Bohu svojím životom a „nezostávali sa len pozerať z balkóna“ na jeho obetu za ľudstvo (čítať viac…)

Pápež v ženskej väznici: Ježiš nás učí slúžiť a prosiť

Pápež František začal slávenie tohtoročného Veľkonočného trídua v ženskej väznici, kde slávil svätú omšu Večere Pánovej. Riaditeľka rímskeho zariadenia zdôraznila, že je to znamenie nádeje pre väzenkyne aj zamestnancov väznice (čítať viac…)

Pápež František napísal zamyslenia ku krížovej ceste

„V modlitbe s Ježišom na krížovej ceste“ je téma meditácií, ktoré budú sprevádzať štrnásť zastavení v Koloseu. Vatikánska tlačová kancelária uvádza: „Meditácie a spiritualita s Ježišom v centre, v kontexte Roku modlitby, ktorý vyhlásil pápež. Obsahujú nepriamy, ale širší odkaz na aktuálne udalosti“. Plánuje sa aj prítomnosť Svätého Otca na Palatíne (čítať viac…)