13.2.2024 Ježiš (Film)

  • Post published:13. februára 2024
  • Post category:Aktivity / misie

Veď Boh tak miloval svet,

že dal svojho jednorodeného Syna,

aby nezahynul nik, kto v neho verí,

ale aby mal večný život.

Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil,

ale aby sa skrze neho svet spasil.

Kto v neho verí, nie je súdený.

Ján 3:16-18 SSV