17.2. Vždy je s nami tá, čo viem, že ľúbi

Matka ustavičnej pomoci https://redemptoristi.sk/matka-ustavicnej-pomoci/ https://mup.digital/o-ikone/ https://mup.digital/novena/ https://www.youtube.com/watch?v=FyBEB4lppgo https://www.youtube.com/watch?v=0Wj5Yo2d4Y4

16.2. Koncert Rieka Života Podolínec

Rieka Života Podolínec je spoločenstvo rodín, slobodných a zasvätených kresťanov, ktoré vzniklo pred viac ako tridsiatimi rokmi pri kláštore redemptoristov v Podolínci. S rehoľou spolupracuje pri ľudových misiách a iných…

14.2.2024 Tebe patrí chvála a sláva….

Tebe patrí chvála a sláva,pozdvihnime svoje ruky a chváľme sväté meno.Tebe patrí chvála a sláva,pozdvihnime svoje ruky a chváľme sväté meno. Lebo ty si Pán, veľké veci robíš nám,nikto nie…

13.2.2024 Ježiš (Film)

https://www.youtube.com/watch?v=CJDvH7mA498 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze…

Sviatosť zmierenia-misie

  • Post published:13. januára 2024
  • Post category:misie

Utorokdetiod 15.30Stredaod 9.00 a  od 15.30Štvrtokod 9.00 a  od 16.00Vaňovkaod 15.30Piatokod 16.00