14.2.2024 Tebe patrí chvála a sláva….

Tebe patrí chvála a sláva,
pozdvihnime svoje ruky a chváľme sväté meno.
Tebe patrí chvála a sláva,
pozdvihnime svoje ruky a chváľme sväté meno.

Lebo ty si Pán, veľké veci robíš nám,
nikto nie je ako ty, nikto nie je ako ty.
Lebo ty si Pán, veľké veci robíš nám,
nikto nie je ako ty, nikto nie je ako ty.

Spievame ti s láskou a úctou,
máme srdcia plné vďaky za to, že sme tvoje deti.
Tebe patrí chvála a sláva,
pozdvihnime svoje ruky a chváľme sväté meno.

Lebo ty si Pán, veľké veci robíš nám,
nikto nie je ako ty, nikto nie je ako ty.
Lebo ty si Pán, veľké veci robíš nám,
nikto nie je ako ty, nikto nie je ako ty.

Chceme ti vždy slúžiť a hlásať, že si nám dal svojho Syna, ktorý naše hriechy sníma.
Tebe patrí chvála a sláva,
pozdvihnime svoje ruky a chváľme sväté meno.

Lebo ty si Pán, veľké veci robíš nám,
nikto nie je ako ty, nikto nie je ako ty.
Lebo ty si Pán, veľké veci robíš nám,
nikto nie je ako ty, nikto nie je ako ty.