Bohatý a chudobný muž

Jedného dňa dal bohatý muž chudobnému plný kôš smetí.

Chudobný muž ho vzal, odišiel a keď sa vrátil

dal tomu bohatému mužovi kôš naspäť, ale plný

nádherných kvetov.

Bohatý muž sa udivene spýtal?

„Prečo si mi vrátil môj kôš plný

krásnych kvetov,

keď ja som ti dal iba odpad?“

Chudobný muž sa usmial a povedal:

„Každý dáva len to, čo nosí vo svojom srdci.“