Tiesňové volania

Keď potrebuješ posilu vo viere .... Hebr 11,1-39 Keď potrebuješ posilu v nádeji .... 2 Pt 1, 16-21 Keď potrebuješ posilu v láske .... 1 Kor 13, 1-13 Keď si zhrešil ....…

… svieť tak …

Nesvieť tak, aby ostatní videli Teba. Svieť tak, aby skrze Teba ostatní videli BOHA. C. S. Lewis

Hádanka

Vôbec mi nezáleží na tom, či sa správam slušne a či som voči iným spravodlivá. Nemám ani trochu súcitu s bezbranným ľudstvom. Privádzam ľudí do hrobu bez toho, aby som musela zabíjať.…

Kam vietor, tam plášť

"A tak moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi." (1Kor 15,58) Vietor nevidíme, ale vieme, že…

Bohatý a chudobný muž

Jedného dňa dal bohatý muž chudobnému plný kôš smetí. Chudobný muž ho vzal, odišiel a keď sa vrátil dal tomu bohatému mužovi kôš naspäť, ale plný nádherných kvetov. Bohatý muž…

Kto je Ježiš?

SVETLO pre slepého CHLIEB pre hladného ŽIVÁ VODA pre smädného POKLAD pre chudobného ODPOČINOK pre unaveného RADOSŤ pre smutného LIEK pre chorého ŽIVOT pre mŕtveho PRAVDA pre klamára SLOBODA pre…

Loď sa nepotápa …

Loď sa nepotápa kvôli vode, ktorá je okolo nej, ale kvôli vode, ktorá natiekla do nej ... Nedovoľte aby to, čo sa deje okolo Vás, vsiaklo do Vášho vnútra a…