V jednoduchosti a tichosti je krása

"Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice." (Mt 10, 16) Pane, napriek zázrakom a uzdraveniam, ktoré si robil, žil si jednoduchý život v ústraní a tichosti. Nepotreboval si…

Zlo a dobro

Keď vojde do miestnosti Zlo povie: "Dobrý deň som Dobro." Keď vojde do miestnosti Dobro povie: "Dobrý deň." Zlo potrebuje klamať a pretvarovať sa a robiť krik. Dobro je bez…

Pokora s úsmevom

Dotyk lieči telo, úsmev dušu. ....nikdy nevieme odhadnúť, do akej miery sa môže nejaké slovo, úsmev, pozdrav, pohľad dotknúť srdca dieťaťa, dievčaťa, dospievajúceho alebo mladého človeka a čo to môže…

Najväčšia „lovestory“

https://youtu.be/LTSUX6_H5nE?si=GiVtXuE1j510u6qU Ján 3:16-18 SSV Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale…

DÔVERUJ BOŽIEMU PLÁNU

„Zbrane nášho boja nie sú telesné, ale od Boha majú moc zboriť hradby. Nimi rúcame ľudské výmysly.“  (2Kor 10,4) PaedDr. Pavol Garbiar (kázeň na Bielu sobotu, Hruštín 2024)

Múdrosť hovorí

Ježiš má teraz mnoho priateľov svojho nebeského kráľovstva, ale medzi nimi je málo takých, čo by radi niesli jeho kríž. Má mnoho takých, čo dychtia po úteche, ale málo tých,…