DÔVERUJ BOŽIEMU PLÁNU

„Zbrane nášho boja nie sú telesné, ale od Boha majú moc zboriť hradby. Nimi rúcame ľudské výmysly.“ 

(2Kor 10,4)

PaedDr. Pavol Garbiar (kázeň na Bielu sobotu, Hruštín 2024)