Hádanka

Vôbec mi nezáleží na tom, či sa správam slušne

a či som voči iným spravodlivá. Nemám ani trochu súcitu

s bezbranným ľudstvom. Privádzam ľudí do hrobu bez toho,

aby som musela zabíjať. Rúcam šťastné domovy.

Raním srdcia a ničím životy.

Nájdeš ma v kostolných laviciach medzi zbožnými,

ale aj v krčme medzi bezbožníkmi.

Som prefíkaná, chytrá, zlomyseľná a zákerná.

S pribúdajúcim vekom som stále silnejšia.

Viem sa nebadane dostať aj tam, kde lakomstvo,

upodozrievanie, nedôvera a urážky nikdy nepreniknú.

Za obeť mi padne také množstvo ľudí,

ako je piesku na morskom brehu – a neraz celkom nevinných!

Zožeriem všetkých – dobrých aj zlých.

Nikdy neodpúšťam a len zriedkakedy zabúdam.

Vieš, ako sa volám?