Kam vietor, tam plášť

„A tak moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní,

čoraz horlivejší v pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi.“ (1Kor 15,58)

Vietor nevidíme, ale vieme, že je, lebo nás hladí po tvári, šumí v korunách stromov. Vietor je vzduch v pohybe.

Niektoré stále druhy vetra, napríklad pasát alebo severné a južné vetry, prúdia rovnakým smerom.

Miestne vetry môžu meniť smer aj niekoľkokrát za deň podľa toho, ako sa mení počasie.

Aj ľudia sa občas správajú ako vietor.

Menia svoj smer – to, čo hovoria a ako konajú – podľa toho, čo sa okolo nich deje alebo kto je v ich blízkosti.

Robíš to aj ty? Hovoríš to, čo chcú iní od teba počuť?

Meníš svoje správanie – dokonca urobíš aj niečo, čo je nesprávne – len, aby si zapadol, zapáčil sa?

Nerob to! Boh nechce, aby si menil svoj smer ako vietor. Že raz si tam a inokedy tam. Neutekaj tam, kde je vietor.

Naopak, buď pevný v tom, čomu veríš, a postav sa za to, čo je správne.

Postav sa za Boha a to aj vtedy, keď sa ti ľudia budú posmievať.

Keď je Boh s tebou, kto môže byť proti tebe (Rim 8, 31).