Kto je Ježiš?

SVETLO pre slepého

CHLIEB pre hladného

ŽIVÁ VODA pre smädného

POKLAD pre chudobného

ODPOČINOK pre unaveného

RADOSŤ pre smutného

LIEK pre chorého

ŽIVOT pre mŕtveho

PRAVDA pre klamára

SLOBODA pre uväzneného

ODPUSTENIE pre hriešnika

OBHAJCA pre obvineného

ZÁKLADNÝ KAMEŇ pre staviteľa

A KTO JE PRE MŇA ?