Múdrosť hovorí

Ježiš má teraz mnoho priateľov svojho nebeského kráľovstva,

ale medzi nimi je málo takých, čo by radi niesli jeho kríž.

Má mnoho takých, čo dychtia po úteche,

ale málo tých, čo túžia po súženiach.

Nachádza dosť spoločníkov svojho stola,

ale málo nasledovníkov svojho odriekania.

Všetci sa chcú s ním radovať,

ale máloktorí chcú pre neho trpieť.

Mnohí nasledujú Ježiša až po lámanie chleba,

ale máloktorí až tam, kde treba piť kalich utrpenia.

Mnohí obdivujú jeho zázraky,

ale nie je mnoho tých, čo sú ochotní znášať potupu kríža.

T. Kempenský