Pokora s úsmevom

Dotyk lieči telo, úsmev dušu.

….nikdy nevieme odhadnúť, do akej miery sa môže nejaké slovo, úsmev, pozdrav, pohľad dotknúť srdca dieťaťa, dievčaťa, dospievajúceho alebo mladého človeka a čo to môže v ich živote znamenať. To, čo pre vás neznamená takmer nič, môže byť pre človeka, ktorý to prijíma všetkým.