Tiesňové volania

Keď potrebuješ posilu vo viere …. Hebr 11,1-39

Keď potrebuješ posilu v nádeji …. 2 Pt 1, 16-21

Keď potrebuješ posilu v láske …. 1 Kor 13, 1-13

Keď si zhrešil …. Ž 51

Keď strácaš odvahu …. Ž 91

Keď ti niekto ubližuje …. Ž 56

Keď sa ti zdá, že Boh je ďaleko …. Ž 139

Keď si na cestách …. Ž 121

Keď si na dne …. Ž 88

Keď potrebuješ povzbudenie …. Iz 43, 1-7

Keď ťa pokúša pýcha …. Ž 131

Keď s niečím zápasíš …. Ž 27

Keď chceš vychádzať s ľuďmi …. Kol 3, 12-17

Keď hľadáš pravé hodnoty …. Iz 55, 1-3

Keď si osamelý …. Ž 23

Keď tebou druhí pohŕdajú …. Rim 8, 28-39

Keď túžiš po pokoji …. Mt 11, 28-30

Keď si príliš zaneprázdnený …. Ž 90

Keď si vďačný za Božiu pomoc …. Ž 126

SKRÁTENÉ VOĽBY:

V prípade strachu …. Iz 41, 13

V prípade nebezpečenstva …. Ž 17, 8

V prípade rozhodovania …. Mk 8, 36

Uvedené čísla sú priame voľby dostupné 24 hodín denne 365 dní v roku.