V jednoduchosti a tichosti je krása

„Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.“ (Mt 10, 16)

Pane, napriek zázrakom a uzdraveniam, ktoré si robil, žil si jednoduchý život v ústraní a tichosti. Nepotreboval si robiť žiadny krik a hluk. My veľakrát nechceme ticho, obyčajnosť, jednoduchosť, ústranie, skrytosť, ale iba hluk a krik a prispôsobovanie sa tomuto svetu. Ty si sa ukázal v tichom vánku, nie v hluku a kriku. Pane Ježišu pomôž nám spoznať, že v jednoduchosti a tichosti je krása a sila.