Zlo a dobro

Keď vojde do miestnosti Zlo povie: „Dobrý deň som Dobro.“

Keď vojde do miestnosti Dobro povie: „Dobrý deň.“

Zlo potrebuje klamať a pretvarovať sa a robiť krik.

Dobro je bez pretvárky a nerobí okolo seba krik.

Podľa toho ich rozoznáme. Dajme si pozor.