Tiesňové volania

Keď potrebuješ posilu vo viere .... Hebr 11,1-39 Keď potrebuješ posilu v nádeji .... 2 Pt 1, 16-21 Keď potrebuješ posilu v láske .... 1 Kor 13, 1-13 Keď si zhrešil ....…

Read more about the article Nikodémova noc
hdr

Nikodémova noc

  • Post published:2. februára 2024
  • Post category:Aktivity

Ježiš, Eucharistická Láska. Skrze skutočnú prítomnosť je Ježiš prítomný v našich svätostánku. Je to ten istý Ježiš, ktorého Nepoškvrnená nosila vo svojom panenskom lone, je ukrytý v malej bielej hostii.…

… svieť tak …

Nesvieť tak, aby ostatní videli Teba. Svieť tak, aby skrze Teba ostatní videli BOHA. C. S. Lewis

Hádanka

Vôbec mi nezáleží na tom, či sa správam slušne a či som voči iným spravodlivá. Nemám ani trochu súcitu s bezbranným ľudstvom. Privádzam ľudí do hrobu bez toho, aby som musela zabíjať.…